วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2022 14:55

คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี

เขียนโดย...

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  นพ.กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง พร้อมด้วย นางอำไพ สุดสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยการอัลตร้าซาวด์ ซักประวัติความเสี่ยงกลุ่มอาสาสมัครใน “ โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่ที่พบการระบาดเฉพาะถิ่น อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ” ทั้งนี้ผู้รับบริการตรวจคัดกรองจำนวน 105 คน

อ่าน 245 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ความรู้ »