ดาวรุ่ง งามสม

ดาวรุ่ง งามสม

วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2022 13:02

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

นายชวลิต รวมศิลป์  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

วันพฤหัสบดี, 17 กุมภาพันธ์ 2022 11:39

ทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวลิต รวมศิลป์สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรมทำบุญตักบาตร ถวายน้ำปานะ และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมานุสาร์วัดฟ้าสวรรค์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ ลานฌาปสถานบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2022 15:43

ตรวจเยี่ยมCI

นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อส./อพปร. และ มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏฺิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (Community Isolation : CI) อำเภอบ้านหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดรับการรักษา ณ ศูนย์ CI จำนวน 29 คน

วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2022 15:00

ประชาสัมพันธ์รับวัคซีนเข็ม3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุชอำเภอบ้านหลวง  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด19 และประชาสัมพันธ์รณรงค์ รับวัคซีนเข็มป้องกันโณควิดเข็ม 3 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีม อสม.ในการคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม  ณ บ้านเกษตรสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ให้บริการตรวจ ATK  ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ด่านคัดกรองบ้านนาหวายใหม่ ต..ป่าคาหลวง

วันอาทิตย์, 26 ธันวาคม 2021 08:34

ประกาศเจตนารมณ์

นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

?วันที่ 16 ธันวาคม 2564
? เวลา 09.30 น.
? ทีม CDCU และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวง ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดย RT-PCR ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง บ้านพี้เหนือ และทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน โดยส่งตรวจ RT-PCR จำนวน 83 ราย ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด
?️และดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในผู้ที่จะขอรับรองไปสอบท้องถิ่น โดยวิธี ATK จำนวน 13 ราย ผลลบทั้งหมด

 

         วันที่  27 ตุลาคม 2564 ทีมบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวงพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลบ้านพี้ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านพี้ ณ วัดบ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ มีประชาชนเข้ารับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่1 จำนวน 312 คน ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีแผนนำร่องให้บริการแบบวัคซีนทั่วไป ณ รพ.สต.บ้านนาวี ต.บ้านฟ้า ในวันที่ 28 ตค.64 และเปิด Walkin รพ.สต. ทั้ง 4 แห่ง ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พย. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชน และทีมเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย...
          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง และคณะครูจาก สพฐ.น่าน โรงเรียนในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1  ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายฉีด จำนวน 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะกลัวเข็มฉีดยา การดำเนินงานผ่านไปอย่างราบรื่นดี
 
          เวลา 13.00 น. นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ ปลัดอาวุโส ทีมปกครอง ทีมระบาด ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วย ATK และตรวจสอบการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า ขายของตลาดนัดวันจันทร์ที่เริ่มเปิดวันแรก ซึ่งเป็นมาตรการชุมชนที่ต้องตรวจคัดกรองATK ผลลบ และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจึงจะสามารถขายของในตลาดนัดได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าเป็นอย่างดี ATK จำนวน 38 คน ผลลบทั้งหมด

         วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง ได้ออกตรวจประเมินศูนย์พักคอย (CI) รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของระดับตำบล/อำเภอบ้านหลวง จำนวน 3 แห่ง คือ ตำบลบ้านพี้,สวดและบ้านฟ้า
         จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ปลัดอำเภอบ้านหลวง ผู้แทนผอ.รพ.บ้านหลวง ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมพิจารณากำหนดสถานที่และเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานฯ ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์ CI ระดับอำเภอ จำนวน 2 แห่ง คือ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 50 เตียง และศูนย์การเรียนรู้ อบต.บ้านฟ้า รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 30 เตียง โดย อบต.ทั้ง 4 แห่งบูรณาการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกันในการดำเนินงาน

Page 2 of 3