ดาวรุ่ง งามสม

ดาวรุ่ง งามสม

วันอาทิตย์, 26 ธันวาคม 2021 08:34

ประกาศเจตนารมณ์

นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

?วันที่ 16 ธันวาคม 2564
? เวลา 09.30 น.
? ทีม CDCU และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวง ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดย RT-PCR ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง บ้านพี้เหนือ และทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน โดยส่งตรวจ RT-PCR จำนวน 83 ราย ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด
?️และดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในผู้ที่จะขอรับรองไปสอบท้องถิ่น โดยวิธี ATK จำนวน 13 ราย ผลลบทั้งหมด

 

         วันที่  27 ตุลาคม 2564 ทีมบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวงพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลบ้านพี้ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านพี้ ณ วัดบ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ มีประชาชนเข้ารับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่1 จำนวน 312 คน ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีแผนนำร่องให้บริการแบบวัคซีนทั่วไป ณ รพ.สต.บ้านนาวี ต.บ้านฟ้า ในวันที่ 28 ตค.64 และเปิด Walkin รพ.สต. ทั้ง 4 แห่ง ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พย. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชน และทีมเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย...
          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง และคณะครูจาก สพฐ.น่าน โรงเรียนในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1  ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายฉีด จำนวน 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะกลัวเข็มฉีดยา การดำเนินงานผ่านไปอย่างราบรื่นดี
 
          เวลา 13.00 น. นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ ปลัดอาวุโส ทีมปกครอง ทีมระบาด ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วย ATK และตรวจสอบการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า ขายของตลาดนัดวันจันทร์ที่เริ่มเปิดวันแรก ซึ่งเป็นมาตรการชุมชนที่ต้องตรวจคัดกรองATK ผลลบ และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจึงจะสามารถขายของในตลาดนัดได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าเป็นอย่างดี ATK จำนวน 38 คน ผลลบทั้งหมด

         วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง ได้ออกตรวจประเมินศูนย์พักคอย (CI) รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของระดับตำบล/อำเภอบ้านหลวง จำนวน 3 แห่ง คือ ตำบลบ้านพี้,สวดและบ้านฟ้า
         จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ปลัดอำเภอบ้านหลวง ผู้แทนผอ.รพ.บ้านหลวง ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมพิจารณากำหนดสถานที่และเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานฯ ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์ CI ระดับอำเภอ จำนวน 2 แห่ง คือ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 50 เตียง และศูนย์การเรียนรู้ อบต.บ้านฟ้า รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 30 เตียง โดย อบต.ทั้ง 4 แห่งบูรณาการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกันในการดำเนินงาน

         นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงเตรียมพร้อมเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งได้ปรับปรุง 4 จุดบริการประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
1.หอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 17 เตียงโดยการปรับใช้อาคารผู้ป่วยในเดิม
2.อาคารผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป โดยปรับใช้อาคาร NCD ตรวจเบาหวาน ความดัน เดิม
3.จุดเก็บตัวอย่าง SWAB ตรวจการติดเชื้อโควิด 19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มป่วยโดยจัดสถานที่บริเวณคลินิกโรคหวัด ARI
4.จุดลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีน สำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยปรับใช้ด้านหน้าและในอาคารประชาร่วมใจ แพทย์แผนไทยและกายภาพ
         ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ในการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยต่อไป

         วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.45 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ออกร่วมประเมินและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ของโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลของ สพม.น่าน ในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านหลวงเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีนักเรียนที่ต้องกักตัว 14 วันจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 5 คน ครู 1 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

         นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี (Megaphone) เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ
เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง) รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

Page 2 of 2