พิมพ์หน้านี้
วันศุกร์, 17 กันยายน 2021 14:05

ประวัติอำเภอบ้านหลวง

เขียนโดย...
Rate this item
(1 Vote)
history1
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

พื้นที่ของอำเภอบ้านหลวงเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ เมืองสวด อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปง จังหวัดน่านในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2495 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ โดยโอนอำเภอปง ยกเว้นตำบลสระเอียบและตำบลสวด ไปขึ้นจังหวัดเชียงราย โอนตำบลสระเอียบไปขึ้นอำเภอสอง จังหวัดแพร่ [1] และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2496 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองน่าน โดยโอนตำบลสวดไปขึ้นกับอำเภอเมืองน่าน [2]

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด และตำบลบ้านฟ้า ออกจากการปกครองของอำเภอเมืองน่าน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านหลวง[3] และในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลป่าคาหลวง รวมตั้งเป็นตำบลบ้านพี้ [4] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านหลวง[5] จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ชื่อตำบลตัวเมืองอักษรโรมันจำนวนหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนจำนวนประชากร[6]
1. บ้านฟ้า LN-Tambon-Ban Fa.png Ban Fa 8 1,084 3,647
2. ป่าคาหลวง LN-Tambon-Pa Kha Luang.png Pa Kha Luang 5 1,024 2,730
3. สวด LN-Tambon-Suat.png Suat 8 929 2,978
4. บ้านพี้ LN-Tambon-Ban Pi.png Ban Phi 5 795 2,490

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฟ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าคาหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพี้ทั้งตำบล

การคมนาคม

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (จุน-บ้านหลวง-น่าน)

สถานที่ท่องเที่ยว

 • พระธาตุเมล็ดข้าว
 • พระธาตุภูเขาเขียว
 • หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้
 • หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา
 • หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนเคียน
 • อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
 • ป่าสนยักษ์
 • น้ำตกห้วยพริก
 • น้ำตกห้วยไฟ

 

อ่าน 1726 ครั้ง แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ วันอังคาร, 21 กันยายน 2021 14:06
Super User

บทความล่าสุดจาก Super User