วันอังคาร, 07 มีนาคม 2023 11:43

วิจัยร่วมสถานบันจุฬาภรณ์

เขียนโดย...

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะทีมผู้วิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ จนท.รพ.บ้านหลวง สสอ.บ้านหลวง รพสต.บ้านนาวี และทีมอาสาจุฬาภรณ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยย่อยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกในชุมชนเขตเมืองและชนบท โดยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ เก็บเส้นผม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  53 คน การดำเนินงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

อ่าน 115 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « ร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา PM2.5 »