ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (35)

วันจันทร์, 18 กันยายน 2023 07:11

ประกาศผลสอบตำแหน่ง จพ.ธุรการ

เขียนโดย...

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขบ้านหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และได้สอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 13 กันยายน 2566 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อในการประกาศนี้

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2566  นั้น บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ทำการตรวจสอบตามเอกสารที่ผู้สมัครยื่นพร้อมใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ในวันที่  13 กันยายน 2566 นี้

วันจันทร์, 04 กันยายน 2023 11:41

แสดงความยินดีกับนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

เขียนโดย...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงขอแสดงความยินดีกับท่านนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับพระบรมราชโองการไปรดเกล้าจ

แต่งดั่งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารารณสุข

วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2023 14:56

รับสมัครงาน

เขียนโดย...

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จำนวน 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา บุคคลท่านไดสนใจ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่เนบมาพร้อมนี้ค่ะ

วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2023 08:39

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

เขียนโดย...

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวัชระ  เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง  นายเมืองดี       เขื้อหมอ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านฟ้า นายประสิทธิ์ คนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ลงเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงห้องสำหรับฟอกไต แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  มอบของยังชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปาก และติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งมีฐานะยากจนและมีบุตรสาวอยู่ในช่วงวัยรุ่น ในพื้นที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน จำนวน  3 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือตามเหตุอันสมควรต่อไป

วันศุกร์, 17 มีนาคม 2023 11:37

ไกล่เกลี่ย

เขียนโดย...

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ คนสูง ผอ.รพสต.บ้านนาวี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหลวง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีสถานที่รับซื้อยางพารา และการทำเครปยางพาราใกล้ชุมชน บริเวณบ่านป่าคาหมู่ที่ 1  ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ ในการนี้ได้ร่วมกันหารือกับคณะกรรมการในชุมชน อบต.ป่าคาหลวง และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหลวง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผู้ประกอบการยินยอมย้ายสถานที่รับซื้อยางพารา และสถานที่ทำเครปยางพาราแห่งใหม่ที่ห่างจากชุมชน โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2023 11:50

PM2.5

เขียนโดย...

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ คนสูง  ผอ.รพ.สต. บ้านนาวี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านหลวง และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาวี  ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจ  เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัว การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง  PM 2.5  การสังเกตอาการที่ต้องพบแพทย์ นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน จำนวน 10 คน

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2023 11:43

วิจัยร่วมสถานบันจุฬาภรณ์

เขียนโดย...

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะทีมผู้วิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ จนท.รพ.บ้านหลวง สสอ.บ้านหลวง รพสต.บ้านนาวี และทีมอาสาจุฬาภรณ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยย่อยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกในชุมชนเขตเมืองและชนบท โดยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ เก็บเส้นผม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  53 คน การดำเนินงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2023 15:10

ร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา

เขียนโดย...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคี “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการ โคก หนอง นา วิถีน่าน พอเพียงสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สวนนายอิสรภาพ  คำฟู บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ร่วมกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีดังกล่าว ในการนี้ นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง รพ.สต.บ้านนาวี จัดหน่วยปฐมพยาบาล และร่วมกิจกรรมงาน Kick off เอามื้อสามัคคี ดังกล่าวด้วย

Page 1 of 3