วันอังคาร, 07 มีนาคม 2023 11:50

PM2.5

เขียนโดย...

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ คนสูง  ผอ.รพ.สต. บ้านนาวี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านหลวง และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาวี  ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจ  เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัว การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง  PM 2.5  การสังเกตอาการที่ต้องพบแพทย์ นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน จำนวน 10 คน

อ่าน 117 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « วิจัยร่วมสถานบันจุฬาภรณ์ ไกล่เกลี่ย »