วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2022 15:43

ตรวจเยี่ยมCI

เขียนโดย...

นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อส./อพปร. และ มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏฺิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (Community Isolation : CI) อำเภอบ้านหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดรับการรักษา ณ ศูนย์ CI จำนวน 29 คน

อ่าน 137 ครั้ง