วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2022 10:15

อินโฟกราฟฟิก(Infographic )

เขียนโดย...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งอินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (4ห้าม 3 ต้อง) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมฯและเป้นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2560 ที่ได้รับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

อ่าน 303 ครั้ง