วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2022 10:29

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

เขียนโดย...

นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศนโยบายงดการให้ และรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส ( No Gift Policy ) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

อ่าน 200 ครั้ง