วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2023 15:10

ร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา

เขียนโดย...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคี “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการ โคก หนอง นา วิถีน่าน พอเพียงสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สวนนายอิสรภาพ  คำฟู บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ร่วมกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีดังกล่าว ในการนี้ นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง รพ.สต.บ้านนาวี จัดหน่วยปฐมพยาบาล และร่วมกิจกรรมงาน Kick off เอามื้อสามัคคี ดังกล่าวด้วย

อ่าน 150 ครั้ง