วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2023 08:39

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

เขียนโดย...

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวัชระ  เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง  นายเมืองดี       เขื้อหมอ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านฟ้า นายประสิทธิ์ คนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ลงเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงห้องสำหรับฟอกไต แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  มอบของยังชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปาก และติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งมีฐานะยากจนและมีบุตรสาวอยู่ในช่วงวัยรุ่น ในพื้นที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน จำนวน  3 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือตามเหตุอันสมควรต่อไป

อ่าน 136 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « ไกล่เกลี่ย รับสมัครงาน »