วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2023 14:56

รับสมัครงาน

เขียนโดย...

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จำนวน 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา บุคคลท่านไดสนใจ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่เนบมาพร้อมนี้ค่ะ

อ่าน 49 ครั้ง