วันจันทร์, 04 กันยายน 2023 11:41

แสดงความยินดีกับนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

เขียนโดย...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงขอแสดงความยินดีกับท่านนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับพระบรมราชโองการไปรดเกล้าจ

แต่งดั่งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารารณสุข

อ่าน 21 ครั้ง