วันจันทร์, 11 กันยายน 2023 09:56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เขียนโดย...

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2566  นั้น บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ทำการตรวจสอบตามเอกสารที่ผู้สมัครยื่นพร้อมใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ในวันที่  13 กันยายน 2566 นี้

อ่าน 17 ครั้ง