ดาวรุ่ง งามสม

ดาวรุ่ง งามสม

วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2022 13:02

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

นายชวลิต รวมศิลป์  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

วันพฤหัสบดี, 17 กุมภาพันธ์ 2022 11:39

ทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวลิต รวมศิลป์สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรมทำบุญตักบาตร ถวายน้ำปานะ และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมธรรมานุสาร์วัดฟ้าสวรรค์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ณ ลานฌาปสถานบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2022 15:43

ตรวจเยี่ยมCI

นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อส./อพปร. และ มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏฺิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (Community Isolation : CI) อำเภอบ้านหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดรับการรักษา ณ ศูนย์ CI จำนวน 29 คน

วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2022 15:00

ประชาสัมพันธ์รับวัคซีนเข็ม3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุชอำเภอบ้านหลวง  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด19 และประชาสัมพันธ์รณรงค์ รับวัคซีนเข็มป้องกันโณควิดเข็ม 3 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีม อสม.ในการคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม  ณ บ้านเกษตรสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ให้บริการตรวจ ATK  ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ด่านคัดกรองบ้านนาหวายใหม่ ต..ป่าคาหลวง

วันอาทิตย์, 26 ธันวาคม 2021 08:34

ประกาศเจตนารมณ์

นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

?วันที่ 16 ธันวาคม 2564
? เวลา 09.30 น.
? ทีม CDCU และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวง ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดย RT-PCR ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง บ้านพี้เหนือ และทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน โดยส่งตรวจ RT-PCR จำนวน 83 ราย ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด
?️และดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในผู้ที่จะขอรับรองไปสอบท้องถิ่น โดยวิธี ATK จำนวน 13 ราย ผลลบทั้งหมด

 

Page 1 of 2