วันศุกร์, 17 ธันวาคม 2021 10:12

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวง ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดย RT-PCR

เขียนโดย...

?วันที่ 16 ธันวาคม 2564
? เวลา 09.30 น.
? ทีม CDCU และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.บ้านหลวง ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดย RT-PCR ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง บ้านพี้เหนือ และทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน โดยส่งตรวจ RT-PCR จำนวน 83 ราย ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด
?️และดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในผู้ที่จะขอรับรองไปสอบท้องถิ่น โดยวิธี ATK จำนวน 13 ราย ผลลบทั้งหมด

 

อ่าน 589 ครั้ง