วันอาทิตย์, 26 ธันวาคม 2021 08:34

ประกาศเจตนารมณ์

เขียนโดย...

นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

อ่าน 286 ครั้ง