วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2022 13:02

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

เขียนโดย...

นายชวลิต รวมศิลป์  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศเจตนารมณ์ งดรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

อ่าน 68 ครั้ง