วันพุธ, 19 พฤษภาคม 2021 18:07

สสอ.บ้านหลวง ชี้แจงวัคซีนโควิด 19 แก่ อสม.บ้านนาวี

เขียนโดย...

         นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี (Megaphone) เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ
เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง) รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

อ่าน 247 ครั้ง