ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (31)

         นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงเตรียมพร้อมเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งได้ปรับปรุง 4 จุดบริการประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
1.หอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 17 เตียงโดยการปรับใช้อาคารผู้ป่วยในเดิม
2.อาคารผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป โดยปรับใช้อาคาร NCD ตรวจเบาหวาน ความดัน เดิม
3.จุดเก็บตัวอย่าง SWAB ตรวจการติดเชื้อโควิด 19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มป่วยโดยจัดสถานที่บริเวณคลินิกโรคหวัด ARI
4.จุดลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีน สำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยปรับใช้ด้านหน้าและในอาคารประชาร่วมใจ แพทย์แผนไทยและกายภาพ
         ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ในการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยต่อไป

         วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.45 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ออกร่วมประเมินและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ของโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลของ สพม.น่าน ในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านหลวงเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีนักเรียนที่ต้องกักตัว 14 วันจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 5 คน ครู 1 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

         นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี (Megaphone) เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ
เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง) รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

Page 3 of 3