วันจันทร์, 03 มกราคม 2022 13:54

ตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

เขียนโดย...

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ให้บริการตรวจ ATK  ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ด่านคัดกรองบ้านนาหวายใหม่ ต..ป่าคาหลวง

อ่าน 130 ครั้ง