วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2021 22:47

รพ.บ้านหลวง เตรียมพร้อมเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เขียนโดย...

         นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงเตรียมพร้อมเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งได้ปรับปรุง 4 จุดบริการประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
1.หอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 17 เตียงโดยการปรับใช้อาคารผู้ป่วยในเดิม
2.อาคารผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป โดยปรับใช้อาคาร NCD ตรวจเบาหวาน ความดัน เดิม
3.จุดเก็บตัวอย่าง SWAB ตรวจการติดเชื้อโควิด 19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มป่วยโดยจัดสถานที่บริเวณคลินิกโรคหวัด ARI
4.จุดลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีน สำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยปรับใช้ด้านหน้าและในอาคารประชาร่วมใจ แพทย์แผนไทยและกายภาพ
         ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ในการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยต่อไป

อ่าน 176 ครั้ง