วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021 12:53

ตรวจประเมินศูนย์พักคอย (CI) รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของระดับตำบล/อำเภอบ้านหลวง

เขียนโดย...

         วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง ได้ออกตรวจประเมินศูนย์พักคอย (CI) รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของระดับตำบล/อำเภอบ้านหลวง จำนวน 3 แห่ง คือ ตำบลบ้านพี้,สวดและบ้านฟ้า
         จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ปลัดอำเภอบ้านหลวง ผู้แทนผอ.รพ.บ้านหลวง ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมพิจารณากำหนดสถานที่และเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานฯ ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์ CI ระดับอำเภอ จำนวน 2 แห่ง คือ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 50 เตียง และศูนย์การเรียนรู้ อบต.บ้านฟ้า รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 30 เตียง โดย อบต.ทั้ง 4 แห่งบูรณาการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกันในการดำเนินงาน

อ่าน 173 ครั้ง